EUROVISION SONG CONTEST

PROJECT OVERVIEW

Utifrån den framtagna grafiska profilen med logotyp och färgschema för Eurovision Song Contest i Stockholm 2016 fick vi i uppdrag att ta fram en form för det officiella programmet samt fem stycken handböcker.

TECHNIQUE

INDESIGN